GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajůSouhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Firma Mgr. Radek Pernica – OSVČ, se sídlem nám. Republiky 1062, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 736 22 770 (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) zpracuje a uchová tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • telefon
  • email
 2. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a pro ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
 1. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Mladé Boleslavi dne 14.5.2020